ALTSÅ

ALTSÅ utgave 8

49,00 kr 199,00 kr

Altså er et magasin for inspirasjon, kunnskap, selvinnsikt og tro på en mer inkluderende og rettferdig framtid. Et magasin som tar deg som leser på alvor. ALTSÅ kommer aldri til å fortelle deg hvordan du skal se ut, eller til å oppfordre deg til å forandre deg. I stedet vil de gi deg lesestoff som kan gjøre deg klokere og modigere. Her blir du servert gode historier fortalt av noen av de beste journalistene og skribentene vi har her i landet.

ALTSÅ ønsker å jevne ut den skjeve kjønnsfordelingen som finnes i mediene. Store undersøkelser viser at kvinner er underrepresentert i mediebilde, og særlig som kilder med kunnskap. Dette gjelder i hele verden, men også i likestilte Norge. Dette gjør noe med oppfatningen om hvem som er kompetente, hvem som har autoritet. ALTSÅ er derfor bevisst på at et flertall av sine kilder skal være kvinner.

Reklamefritt og uretusjert!!

Produkter du kanskje liker

Du har tidligere sett på